OLOT HA DESTINAT FINS AL MOMENT MÉS DE 2 MILIONS D’EUROS A ACCIONS SOCIALS I DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER LA COVID-19
OLOT HA DESTINAT FINS AL MOMENT MÉS DE 2 MILIONS D’EUROS A ACCIONS SOCIALS I DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER LA COVID-19 La gran majoria de les aportacions d’aquest 2020 han estat dirigides a ajudes socials, projectes de reactivació econòmica
 

El suport a les veïnes i veïns dOlot, el seu acompanyament i la recuperació social i econòmica de la ciutat han estat les prioritats de lAjuntament dOlot durant el 2020 davant la crisi generada per lafectació de la COVID-19. El Consistori ha destinat fins al moment un total de 2.191.097 € per a cobrir les necessitats socials i econòmiques així com per donar resposta a totes les actuacions necessàries per fer front al coronavirus i els seus efectes a la ciutat. 

El Consistori dOlot ha assumit aquestes aportacions, a les que falta incloure més mesures, únicament amb recursos propis i amb la voluntat darribar als diferents col·lectius afectats. Daquí que, des del principi de la pandèmia, lAjuntament dOlot va tirar endavant un seguit dajudes directes com lAjut 500, la creació dun Pla de Reactivació Econòmica i dOcupació sorgit de la Taula de Grups Municipals i lactivació dun seguit dactuacions per respondre a les urgències socials detectades al llarg de lany.

En concret, al llarg daquests últims mesos, lAjuntament dOlot ha destinat 354.246,24€ per a ajudes socials que inclouen pensions, àpats i aportacions extraordinàries a través del Consorci dAcció Social de la Garrotxa que se sumen a les majors aportacions a Càritas Garrotxa (63.401,21 €), Creu Roja (62.139,02 €) i les beques a joves de la Fundació Impulsa davant la situació excepcional (26.000 €).

Seguint amb aquesta línia, lAjuntament dOlot també ha assignat un total de 79.850 €  a les entitats que han vist afectada la seva activitat arran de la COVID, com les que no van poder fer barraca per Festes del Tura, i a altres associacions i col·lectius de la ciutat que shan vist perjudicat el seu funcionament durant el 2020 mitjançant les diverses modificacions del Pla General de Subvencions i la realització dajudes excepcionals.

Daltra banda, lAjuntament dOlot també va apostar per la convocatòria de diferents ajudes a les activitats econòmiques que shan vist afectades per la crisi de la COVID-19. Sha volgut donar suport als responsables daquestes activitats que shan vist obligades a tancar per la COVID i contribuir a garantir-ne la seva continuïtat. Daquí els 425.500 euros per a les ajudes directes com lAJUT 500, lAJUT 1.000 i lAJUT 3.000 que shan anat succeint al llarg del 2020 per acompanyar a totes aquelles empreses olotines que havien hagut daturar lactivitat en els diferents períodes de confinament per la COVID o havien vist reduïda la seva facturació en un mínim dun 80%.

Uns altres dels àmbits on shan dedicat més esforços ha estat per cobrir les actuacions de millora al PTT, les neteges extraordinàries i la contractació de personal de suport a lEstiu Riu per complir amb les normatives així com la compra de material per combatre els contagis de coronavirus que pugen fins als 305.000 €.

La recuperació social és una de les prioritats de lAjuntament dOlot. Els pressupostos de lAjuntament dOlot per al 2021 preveuen una aportació inicial al Consorci dAcció Social de la Garrotxa d1.437.000 € i sha previst la creació dun fons de contingència extraordinari de 867.586,04 € per poder donar resposta ràpida i àgil a les necessitats que puguin derivar-se de la pandèmia.

La COVID-19 també ha tingut un impacte en els ingressos de lAjuntament dOlot que han suposat una davallada de 845.068,51 €.  La bonificació de la taxa docupació de via pública a terrasses de bars i restaurants (50.000 €) i el mercats dels dilluns (18.000 €) formen part daquesta disminució dingressos, com també 272.187.85 € corresponents a lIMEJO (202.000 € del no cobrament de les quotes de les escoles bressol en el període de confinament i la resta dimport, correspon a les menors activitats realitzades).

Tota aquesta informació, la repercussió econòmica de la COVID en el pressupost de 2020 i les previsions per al 2021 s’han mencionat i donat compte en el ple de lAjuntament dOlot davui, dijous 21 de gener del 2021. El plenari també ha proposat prendre acord de lassignació de recursos del Fons de contingència extraordinari pel coronavirus. En concret, s’ha determinat destinar 262.110 € per a temes de reactivació econòmica, prestació de serveis relacionats amb la COVID, servei de control d'accés i material de prevenció de riscos. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat i el suport del grup d'ERC i amb el vot contrari del PSC i la CUP

En el ple daquest vespre també s’ha donat compte del canvi de la delegació de competències del regidors. D’aquesta manera, el regidor Agustí Arbós assumeix les regidories de Mobilitat i Transició Energètica i entra a formar part del Consorci de Vies Verdes, lAMTU, la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat i de la Red de ciudades por el clima. La nominació del regidor Agustí com a representant del Consorci Vies Verdes, AMTU i la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat i de la Red de ciutades por el clima ha comptat amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat i l’abstenció de la resta de grups.

Un altre dels punts del plenari ha estat la proposta dadhesió de l'Ajuntament dOlot al CILMA que ha comptat amb el suport unànime del plenari així com la designació del regidor Aniol Sellabona que, a partir d’ara, passarà a ser el representant en aquesta institució. Paral·lelament, el plenari d’Olot també ha donat compte de les auditories de legalitat i control financer dels organismes autònoms – ara Àrees Municipals de l’Ajuntament d’Olot i del Consorci DinàmiG – corresponents a la liquidació de l’any 2019.

En el plenari d’aquest dijous també ha aprovat el Pla director dels horts urbans (2021-25) d’Olot. Un punt que s’ha tirat endavant amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups. El document, que renova el del 2014-2020, fa una diagnosi dels diferents espais i defineix estratègies comunes i específiques per millora la gestió i l’ús dels terrenys i sobretot perquè els horts siguin una oportunitat de benestar per a les persones.

El reglament dels horts també ha format part de lordre del dia del ple i ha rebut unanimitat del plenari. En aquest sentit, s’ha proposat la modificació d’alguns aspectes d’aquesta normativa per tal de millorar la gestió tècnica i administrativa de la seva aplicació. Alguns dels canvis més importants fan referència a la prohibició de l’ús d’herbicides i a la renovació de la cessió dels horts municipals per a períodes quinquennals a aquelles persones que mantenen les parcel·les en bones condicions. Finalment, aquesta modificació també permetrà actualitzar el recull dels espais existents i que actualment funcionen com a horts municipals.

La ciutat té actualment 12 zones amb presència dhorts municipals (Mas Bernat, Pou del Glaç, Parc Nou, la carretera vella de la Deu, Bonavista, Puig-Roig, Les Planotes, Les Mates, Molí den Climent, Desemparats, Sant Roc, Bosc de Tosca i Notaris Closells- amb un total de 370 parcel·les, el que suposa un 105 horts per cada 100 habitats. Una xifra molt superior al nombre d’horts municipals que tenen altres ciutats veïnes com Figueres  (0,06 horts per cada 100 habitants), Banyoles (0,11 horts per cada 100 habitants) o Girona (0,17 horts per cada 100 habitants).

En el ple s’ha donat compte de l’increment de retribucions del personal municipal que, d’acord amb la Llei 11/2020 de Pressupostos General de l’Estat per al 2021, preveu un augment del 0’9%. D’altra banda, el plenari també ha aprovat provisionalment la modificació puntual del POUM 53 d'ordenació de l'illa situada al Polígon del Pla de Baix, amb el vot favorable d'equip de govern de Juntsxcat, el PSC, l’abstenció d'ERC i el vot contrari de la CUP.

El ple d’aquest mes de gener també ha comptat amb el suport unànime de tots els grups municipals a la moció de l’Agrupació Sardanista Olot en suport a la candidatura de la sardana perquè s’integri a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. També s’ha aprovat amb els vots a favorables de l'equip de govern de JuntsxCat i el grup del PSC, l'abstenció d'ERC i vot contrari de la CUP la moció del Cercle Euram Garrotxa en relació a la variant i, per últim, el text del grup d’ERC per la posada en marxa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes darrendament d’habitatge també s’ha aprovat amb l’abstenció del PSC i el vot favorable de la resta de grups completant lordre del dia de la primera sessió plenària de lAjuntament dOlot daquest 2021.

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat