HABITATGE
HABITATGE Subvenció de la Diputació de Girona per al servei d’assessorament jurídic en matèria d’HabitatgeL’Oficina Local d’Habitatge d’Olot ha rebut el suport econòmic de la Diputació de Girona per al servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge. En concret, la Diputació ha concedit una subvenció de 6.000 euros per tal de contribuir al funcionament d’aquest servei que realitza les funcions següents:  
  • Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a persones que formalitzin contracte de lloguer o de compravenda.
  • Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a comunitat de veïns i, especialment, en problemes de veïnatge i convivència.
  • Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a les persones o famílies que tenen dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i contracte d’arrendament i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual o aquelles que es trobin en procediments d’execució hipotecària per impagament o desnonament per falta de pagament o ocupacions irregulars.

L’Oficina Local d’Habitatge d’Olot ha realitzat un total de 1.033 assessoraments jurídic en procediments d’execucions hipotecàries, en procediments de desnonament per falta de pagament, procediment de desnonament per expiració de termini, procediments de desnonament a precari i altres consultes vàries com la prevenció de l’inici del procediments esmentats.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat