POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE
POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE Subvenció de la Diputació de Girona per al foment i la promoció de les polítiques socials d’habitatge a nivell comarcalLa Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 8.320 euros a l’Ajuntament d’Olot pel foment i promoció de les polítiques socials d'habitatge a nivell comarcal.

L’Oficina Local d’Habitatge presta, en exclusiva, els següents serveis comarcals:

⦁    SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MÀTERIA D’HABITATGE
Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a les persones o famílies que tenen dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i renda de lloguer, i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual o aquelles que es trobin en procediments d’execució hipotecària o desnonament per falta de impagament.

⦁    PROGRAMES DE POLÍTIQUES SOCIALS
Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial i Ajuts de Lloguer.

⦁    BORSA DE MEDIACIÓ DE LLOGUER SOCIAL

⦁    PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN APLICACIÓ A LA Llei 24/2015 de 29 de juliol, de MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA
    - Mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge
    - Mesures per evitar la pobresa energètica imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat