INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS DE SORTIDA AL DIPÒSIT D'AIGUA DE BATET
INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS DE SORTIDA AL DIPÒSIT D'AIGUA DE BATET És una actuació per a la millora dels controls dels cabals en alta que ha comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'AiguaOlot extreu l’aigua de quatre pous situats al Parc Nou de la ciutat. L’aigua de les captacions es bombeja fins al dipòsit de la zona baixa de 5.000 m3 i a partir d’aquest es subministra a xarxa i a l’estació de Montolivet on torna a ser elevada fins al dipòsit de la zona alta de 2.400 m3 on es distribueix a la xarxa de cota més elevada de la ciutat i al dipòsit de Batet 1. A partir d’aquest dipòsit, i per tal de subministrar l’aigua amb les condicions de pressió i cabal més adequades es sobreeleva i es distribueix a tres pisos més de pressió estratègicament repartits a la zona de Batet.

Els dipòsits de subministrament d’aigua municipal, disposen d’un sistema de telecomandament amb l’oficina principal de l’empresa subministradora d’aigua. Aquest sistema de control permet controlar permanentment el nivell del dipòsit, l’horari i el nombre d’hores de funcionament de les bombas i el nivell de clor.

Actualment només es disposa de comptador a les connexions entre els diferents dipòsits de la zona del Batet. No obstant això, per tal de garantir el control del cabal subministrat en alta i conèixer en major detall els rendiments i eficiència dels sistemes a tots els nuclis, ha estat necessària la instal·lació de quatre comptadors de sortida cap als diferents nuclis amb les corresponents actuacions de connexió al telecontrol existent.

L'actuació ha comptat amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat