LLISTAT DE PLANEJAMENT EN TRÀMIT
PAGINA EN CONSTRUCCIÓ: En aquests moments estem entrant les dades per tal d’enllestir aquesta pàgina web. Per qualsevol consulta podeu posar-vos amb contacte amb l’Oficina d’Informació Urbanística d’aquest Ajuntament Perdoneu les molèsties

Títol
Plànol / Ref
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM P.A: 01.13 CARRER PARRA (MPOUM-27)
POSTERIOR POUM 2003
42 / MPOUM 27
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM MPOUM 29 EN L'ÀMBIT DE CAN VERA
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 29
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM MPOUM 36,"CAN SERRA"FITXA 35 DEL CATÀLEG DE BÉNS, PUIG DEL ROSER OLOT
POSTERIOR POUM 2003
32 / MPOUM 36
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM MPOUM 48 PA 01.01 I ESPAI CONFRONTANT PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN EQUIPAMENT CULTURAL
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 48
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN LES FINQUES DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOR NUMS. 8 I 12
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 49
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM MPOUM 50 MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 150 EN RELACIÓ ALS TERRATS PLANS AL PLA D'ARRENCAMENT DE LA COBERTA EN ZONES D'HABITATGES ENTRE MITGERES
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 50
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM SECTOR 4 SUD BATET-LA VILA ZONA D'ESTRUCTURES DELS SERVEIS URBANÍSTICS 5.1 NOU DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA MPOUM 43
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM-43
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ POLÍGON D'ACTUACIÓ P.A. - 10.02 CARRER ESTEVE MOLAS
POSTERIOR POUM 2003
1 / PA-10.02
PLA DE MILLORA URBANA - CARRERS: ESTEVE MOLAS, MESTRE VIVES I COMPOSITOR NARCÍS PAULÍS
POSTERIOR POUM 2003
14 / PMU 18
PLA DE MILLORA URBANA - POU DEL GLAÇ 3
POSTERIOR POUM 2003
15 / PMU 19

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat