Educació per a la mobilitat
INTRODUCCIÓ
 L’any 2000 la Policia Municipal d’Olot va iniciar un projecte d’educació viària que va reformar totalment allò existent fins a la data. Es va donar una estructura programàtica les sessions que es feien a les escoles, i es va establir una metodologia de treball específica, uns objectius adaptats a les edats dels alumnes, i un sistema únic d’impartir les classes per unificar criteris entre els monitors i les monitores d’educació viària.

 

Amb el pas del temps, el projecte s’ha anat modificant per adaptar-se a les noves orientacions sobre objectius i metodologies de treball, especialment un cop es va rebre el recolzament del Servei Català de Trànsit, el qual, mitjançant la seva organització, va donar peu a les classes d’educació per a una mobilitat segura que s’imparteixen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquestes classes van propiciar la creació de grups de treball de la GEMS (Guia d’Educació per a una Mobilitat Segura), dels quals els monitors i les monitores d’Olot hem format part activa.

 

Aquesta Guia, que ara va per la tercera edició, és un manual de treball orientatiu tan important que el plantejament actual de la Policia Municipal d’Olot, amb el present estudi, és aconseguir adaptar plenament a les seves directrius, les sessions que fan els monitors i les monitores olotins. La Guia és el resultat del treball dels monitors i monitores d’arreu de Catalunya, reunits any rere any en grups i sessions de treball amb l’objectiu d’analitzar les problemàtiques a tractar i de trobar les metodologies de treball més adequades per a cadascuna. Així mateix, la Guia incorpora tot un seguit d’activitats que es poden desenvolupar segons la problemàtica i el grup d’edat que tinguem al davant, de manera que gran part de l’anàlisi ja està feta, ja l’han feta els policies de Catalunya amb el recolzament del grup de professionals de FormAcció, especialistes en la formació de formadors, i específicament de formadors de seguretat viària.

 

L’eina ja està disponible. El que falta, doncs, és analitzar la problemàtica específica de cada municipi i consultar les orientacions que ens dóna la Guia.

 

La Policia Municipal d’Olot, que ja havia anat incorporant algunes activitats de la GEMS en la seva estructura programàtica, ara ha optat per una plena adaptació a les seves orientacions. Les activitats que ja havien incorporat aspectes de la GEMS han estat del tot satisfactòries, però calia un canvi de concepció de l’oferta educativa i un canvi definitiu cap a un sistema plenament estudiat i establert des de l’àmbit autonòmic.

 

Per aquest motiu, el grup de monitors i monitores ha analitzat les problemàtiques que hi ha a Olot en cada grup d’edat, amb la intenció de poder establir el nou projecte d’educació per a una mobilitat segura de la Policia Municipal d’Olot.


 

ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA A OLOT

 

Hem partit d’una lògica separació per edats, factor que té molt a veure amb la mobilitat dels nois i noies. Hem analitzat quines són les conductes més perilloses per a cada grup d’edat, sempre tenint en compte l’entorn social on es desenvolupen, per poder incidir en la problemàtica concreta que es vol tractar.

 

Entre els nens i les nenes més menuts, aquella situació que a Olot ha donat més d’un ensurt és el fet de travessar un pas de vianants, i per extensió, el fet de travessar un carrer. Entre els nois i noies en edat d’ESO, en canvi, cal lamentar una taxa d’accidentalitat amb conseqüències molt greus, en algun cas relacionada amb la conducció de motocicletes a alta velocitat o sense respectar les normes.

 

ELS MENUTS

 

Pel que fa als més petits, com es comentava abans, hem de lamentar a Olot un atropellament mortal, que es va produir a la carretera de la Canya. Sense entrar a valorar qüestions tècniques sobre responsabilitats en cada fet concret, el que hem de tenir present és que va ser un vianant, menor d’edat, qui va ser víctima en el moment de travessar. Així mateix, els atropellaments, per sort no sempre amb menors implicats, són una problemàtica a Olot: hi ha un elevat índex de sinistralitat per aquest concepte. Es considera, doncs, que el concepte travessar el carrer és una necessitat formativa ja des de la infantesa, i serà objecte de tractament en les programacions del grup de monitors i monitores per a una mobilitat segura.

 

ELS NOIS I LES NOIES DE PRIMÀRIA

 

En aquesta edat la bicicleta comença a ser el mitjà de desplaçament. En ocasions s’utilitza per anar a l’escola, i més freqüentment de forma lúdica i festiva. La bicicleta serveix per desplaçar-se, però també és un esport que cada vegada es practica més. L’edat dels nois i les noies de Primària no és una edat amb problemàtica específica pel que fa a l’accidentalitat a Olot, tot i que poden ser víctimes de qualsevol conducta antireglamentària o irregular, incloent-los com a vianants i conductors de bicicletes. Sí que, en canvi, aquest grup d’edat comença a valorar i detectar de forma crítica les normes, cosa per la qual, en relació a la mobilitat al carrer, es considera necessari seguir tractant el concepte de la norma; no el significat de cada senyal o norma en concret, sinó donar-los les eines perquè ells entenguin el per què de la norma. Per tant, allò que es programarà serà la comprensió de la necessitat de les normes de trànsit, i les conductes viàries segures en bicicleta.

 

 

 

L’ADOLESCÈNCIA

 

L’anterior projecte educatiu que oferia la Policia Municipal d’Olot ja incorporava sessions destinades als alumnes d’ESO, però ara es vol potenciar molt l’educació en aquest grup d’edat. A ESO els nois i noies s’incorporen a la mobilitat motoritzada, amb tot el que comporta quant a l’acceptació de riscos i percepció del risc, tema encara no molt treballat. D’altra banda, també a ESO hi pot haver afectació de determinats aspectes socials com el consum d’alcohol.  A Olot hem de lamentar la recent mort d’un jove conductor de motocicleta, i hem de tenir en compte que el ciclomotor és un dels vehicles més habituals en l’accidentalitat olotina (és el vehicle implicat en més accidents, després del turisme).

 

Els joves d’aquest grup d’edat viuen en un món de contínues variacions, de nous reptes, de noves amistats, etc. Això fa que l’adolescent estigui sotmès a una permanent pressió del seu entorn més proper. El noi, la noia, han de prendre decisions que poden ser vitals per al seu desenvolupament social, però en ocasions – en relació amb el trànsit – es poden veure modificades per una deformada percepció del risc, o una influència del grup que els orienta a conductes viàries no segures.

 

Per aquest motiu, es considera molt important treballar els conceptes de vulnerabilitat davant la influència, velocitat, i conducció sota efectes de l’alcohol i/o drogues.

 

EL PROJECTE I LA NOVA OFERTA EDUCATIVA

DE LA POLICIA MUNICIPAL D’OLOT

 

En la introducció d’aquest treball ja avançàvem que la Policia Municipal d’Olot vol aprofitar l’anàlisi de la GEMS i adaptar els seus programes a la problemàtica olotina, on els atropellaments tenen especial rellevància.

 

Hem comentat allò que es considera adient treballar en cada grup d’edat, i hem buscat a la GEMS quines activitats poden ser més adequades per fer-ho. D’aquesta manera hem aconseguit una nova estructura i programació en matèria d’educació per a una mobilitat segura. Hem buscat en cadascuna de les tres guies editades fins ara quines eren les problemàtiques tractades, i hem escollit aquelles que coincideixen amb la nostra necessitat.

 

Allò que s’oferirà a les escoles olotines a partir del curs 2012/2013 tindrà l’estructura que facilita el full següent. Val a dir que la graella adjunta, un cop explicat el per què de l’adaptació a la GEMS, es limita a comentar el grup d’edat, la problemàtica a tractar i quines activitats de la GEMS farem servir, fent al·lusió al volum i la pàgina on trobarem les fitxes de treball. De l’experiència que es viurà el primer any del projecte caldrà concloure quines activitats poden ser millorades, o fins i tot si cal canviar-ne unes per unes altres. Partim de l’estructura de la GEMS, però els monitors olotins estarem en permanent alerta per anar modificant i millorant els aspectes que calgui.

 

Per a més informació teòrica sobre la GEMS s’aconsella una lectura detallada, en especial del volum 1.

 

Aquest projecte vol ser més curt i breu que l’anterior, tot aprofitant la part teòrica de la GEMS; però també vol ser pràctic, per entendre el canvi de rumb que es vol donar des de la Policia Municipal, amb l’objectiu d’aprofitar els recursos generals i millorar en l’educació per a una mobilitat segura, per, com no podia ser d’una altra manera, buscar una major seguretat en la mobilitat dels nois i les noies.


 

 

FITXA GENERAL DEL PROJECTE DE NOVES PROGRAMACIONS

PER AL CURS 2013 – 2014

Grup de monitors d’educació per a una mobilitat segura.

FITXA GENERAL DEL PROJECTE DE NOVES PROGRAMACIONS PER AL CURS 2013 – 2014

Codi activitat
Tema a tractar
 
Activitat
material
 
Temps
Tipus
Sessió
Què fem ?
 
1 sola sessió de visita a la policia
Primer-1a
Travessar el carrer
60
R
1
L’ESTORA DEL TRÀNSIT
1
MAT-1
Primer-1b
Travessar el carrer
60
OA
1
JOC DE L’ARANYA + DISCUSSIÓ GRUPAL
2
MAT-2
MAT-3
Primer-2
Travessar el carrer
60
OA
2
SORTIDA GUIADA
 
 
 
Cinquè-1
Les normes de circulació
60
ROA
1
JOC DE LES CADIRES
1
MAT-4
Cinquè-2
La bicicleta
60
ROA
2
JOC BOLES + DISCUSSIÓ GRUPAL
2
MAT-5
MAT-6
 
2NESO-1
Influenciabilitat
30
ROA
 
QÜESTIONARI +
JOC DE JENGA
1
MAT-7
MAT-8
 
3rESO-1
La història s’escriu entre tots
60
ROA
 
Història Conjunta + Pluja d’idees + Vídeo “A tu també et pot passar”
1
MAT-17
MAT-19
 
4RESO-1
Drogues i conducció
60
R
 
DILEMA MORAL +
VIDEO IMPACTANT mat18
1
MAT-13
MAT-14
4RESO-2
Drogues i conducció
 
OA
30
PLUJA D’IDEES +
JOC DE LA PERCEPCIÓ
2
MAT-15
MAT-16
 
 
 

Policia Municipal d’Olot

 

Olot, juny de 2013

 

 

  
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat