Presentació
Secció web de la Policia Municipal
Espai web de la Policia Municipal d'Olot
 
La modernitat en la que ens trobem inmersos arriba també als cossos policials. La seva funció, més enllà de antics mètodes repressius, és apropar-se al ciutadà d'una manera sòlida i ferma, amb l'objectiu d'oferir un servei eficaç i de qualitat.

Les noves tecnologies, en tant que sistema d'accés a la ciutadania cada cop més desenvolupat, no pot ser ignorat pels cossos policials, els quals es veuen amb l'obligació de connectar amb els ciutadans a través de tots els mètodes existents.

Aquest espai virtual té per objectiu posar al seu abast una eina de contacte amb la Policia Municipal per tal d'aconseguir una interacció necessària i productiva.

Els convidem a visitar el nostre propi espai web fent clic aquí.

Estem al seu servei i disposició.
  
Una policia al seu servei
Tasques de la Policia Municipal
 - Protegir les autoritats i edificis d'àmbit municipal.
- Actuar dins dels plans de protecció civil
- Ordenar i regular el trànsit dins del casc urbà
- Instruir atestats per accident de trànsit
- Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a prevenir la comissió d'actes delictuosos.
- Fer de policia administrativa denunciant les infraccions a ordenances, reglaments i altra normativa autonòmica o estatal.
- Exercir de policia judicial d'acord mab la normativa vigent.
- Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'estat i comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions.
- Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguin requerits.
- Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient.
- Oficina d'objectes perduts.
- Policia assistencial: teleassistència, transeünts, persones desemparades etc.
- Gestió i notificació d'anomalies detectades a la via pública.

  
Policia Municipal d'Olot
 Pl. Can Joanetes 11 - Olot (La Garrotxa)
tel. 972 279133
fax. 972 260629
  
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat